Don't Miss

عضویت

عضویت در کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران (SIGCHI.IR : ACM SIGCHI Iran Chapter) برای اشخاص حقیقی در یکی از شاخه های حرفه ای یا دانشجویی، برای مدت یک سال، در صورت داشتن شرایط لازم و پس از طی شدن مراحل عضویت امکان پذیر می باشد :

– شاخه حرفه ای Professional:

ثبت نام و شرکت در آزمون های حرفه ای شفاهی و کتبی (امتحان به زبان فارسی برگزار می گردد – امتحان یک بار در یک بار در سال برگزار می گردد – تاریخ امتحان برابر است با روز جهانی کاربردپذیری World Usability Day است – مدت زمان امتحان شفاهی 45 دقیقه و مدت زمان امتحان کتبی 1 ساعت است) و دریافت حد اقل امتیازهای مورد نیاز بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای بین المللی مبتنی بر پیکره دانش تخصصی ACM SIGCHI،

– شاخه حرفه ای Student:

دانشجويان کاشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های دولتی كه در رشته‌ های مرتبط با علم و هنر تعامل انسان و رایانه مشغول به تحصيل می‌باشند. توجه: ارائه مستندات مرود نظر از جمله کارت دانشجویی معتبر برای تمام دانشجویان گرامی الزامی است.

ارسال درخواست عضویت کارگروه از طریق شبکه اجتماعی لینکدین

Request for SIGCHI.IR Online Group Membership via LinkedIn

شرایط عضویت :

الف) شرایط عضویت در شاخه حرفه ای :

ثبت نام و شرکت در آزمون های حرفه ای شفاهی و کتبی (امتحان به زبان فارسی برگزار می گردد – امتحان یک بار در یک بار در سال برگزار می گردد – تاریخ امتحان برابر است با روز جهانی کاربردپذیری World Usability Day است – مدت زمان امتحان شفاهی 45 دقیقه و مدت زمان امتحان کتبی 1 ساعت است) و دریافت حد اقل امتیازهای مورد نیاز بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای بین المللی مبتنی بر پیکره دانش تخصصی ACM SIGCHI،

ب) شرایط عضویت در شاخه دانشجویی :

1) آگاهی از و رعایت کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران،

2) داشتن حد اقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط از یکی از دانشگاه های دولتی داخلی یا خارجی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

3) داشتن انگیزه درونی و عملی برای یادگیری از طریق به اشتراک گذاری آموخته ها  و انجام کار پژوهشی به صورت گروهی برای یادگیری مشارکتی و رشد علمی، حرفه ای و تخصصی ،

4) داشتن انگیزه درونی و عملی برای آگاهی یافتن از، یاددهی – یادگیری و بکارگیری علم و هنر تعامل انسان و رایانه در تمام فعالیت های حرفه ای و تخصصی مرتبط،

5) مطالعه دقیق، درک عمقی و اعلام پذیرش کتبی منشور اخلاق حرفه ای کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه،

6) مطالعه دقیق، درک عمقی و اعلام پذیرش کتبی منشور طراحی کاربر-محور کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه،

7) مطالعه دقیق، درک عمقی و اعلام پذیرش کتبی منشور کاربردپذیری کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه،

علاقه مندان واجد شرایط می توانند از طریق لینک زیر جهت ارسال درخواست عضویت اقدام نمایند:

ارسال درخواست عضویت کارگروه از طریق شبکه اجتماعی لینکدین

Request for SIGCHI.IR Online Group Membership via LinkedIn

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با نشانی زیر تماس حاصل نمایید:

دکتر کاوه بازرگان

kbazargan [at] acm.org