Don't Miss

ابزار طراحی کاربر-محور Ecodesign Pilot

ecodesign-at600pixاكودیزاین پایلوت یك ابزار آینده محور برای عملیات بازرگانی و اقتصادی شماست. رقابتهای رو به رشد خشك‌تر و مقررات سخت‌تر محیط زیستی، باقی ماندن یك شركت را در فضای رقابت امری مشكل می‌سازد. اكودیزاین به شما نفوذ در تصمیم‌گیری‌های رقابتی ارائه می‌دهد. شما اجرای محصولاتتان را از لحاظ محیط‌ زیست بهبود خواهید بخشید، بعد از آن توسعه در محصولات جدید و كاهش هزینه‌ها خواهد بود. به دورنمای آینده اقدامات اقتصادی خود فكر كنید.

 اكودیزاین ـ چرا؟

اكودیزاین نه تنها تأثیرات مثبتی بر روی محیط‌ زیست دارد بلكه بر روی عملیات اقتصادی شما هم اثر می‌گذارد، در نظر گرفتن چرخه عمر همه محصول، اجرای بهتری را از لحاظ محیط‌ زیست فراهم می‌كند برای محصول شما و در ضمن از هزینه‌های اجرایی نیز می‌كاهد. بنابراین اجتناب از ضایعات و اتلاف نه تنها هزینه‌های دفع را ذخیره‌سازی می‌كند بلكه هزینه‌های اكتساب را هم كاهش می‌دهد. اكودیزاین از طریق محصولات بهتر و ابتكاری فرصتهای جدیدی را ارائه می‌دهد. از این پتانسیل بهره‌گیری كنید.

اكودیزاین ـ چگونه؟

در اینجا به شما نشان داده خواهد شد، چگونه به یك پروژه اكودیزاین برای سوددهی خودتان نزدیك‌ تر شوید. شما الگوهایی را برای طرح‌ریزی جامع و مبسوط و یك طریقه سیستماتیك برای مثال در انتخاب یك استراتژی مناسب و سنجشهایی برای بهبود محصول  خواهید گرفت. یك تحقق از پروژه كه به خوبی سازماندهی شده باشد مطمئناً نیمی از راه موفقیّت خواهد بود. در مورد اینكه چه چیزی برای مراحل كاری شما و برای موفقیت شما ارائه شده است، فكر كنید.

طرح اصلی پروژه

در اینجا، یك طرح مفصّل از پروژه اكودیزاین خود پیدا خواهید كرد. این طرح اصلی شامل یك فهرست از همه مراحل اساسی در تحقّق پروژه می‌باشد. این طرح تشریح می‌كند چه كاری باید در چه زمانی و توسّط چه كسی انجام شود.

عوامل موفقیّت

فاكتورهای حیاتی موفقیّت، بخشهای اساسی را كه دارای اهمیت مركزی در یك پروژه هستند تشكیل می‌دهند. آنها می‌توانند در مورد موفقیّت یا شكست پروژه اكودیزاین تصمیم‌گیری كنند. بعنوان مثال، این به جریان پیدا كردن بخشی از مدیریت یا به واضح و روشن شدن تصمیمات به نسبت پرسشهای هزینه‌ای برمی‌گردد.
فاكتورهای حیاتی موفقیّت را در نظر داشته باشید ـ برای اینكه پروژه اكودیزاین خود را به موفقیّت برسانید.

گروه پروژه:

A.o. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Wolfgang Wimmer
Dipl.-Ing. Hesamedin Ostad Ahmad Ghorabi
Josef Schmid
Dipl.-Ing.Dr. Peter Judmaier
Dipl.-Ing. Rainer Pamminger
Dipl.-Ing. Maria Huber
Vienna University of Technology
Institute for Engineering Design
Getreidemarkt 9, E307
1060 Vienna, Austria
Research field: Sustainable Product Development / ECODESIGN
اكودیساین PILOT بر این باور است كه توافق و سازگاری با شرایط ویژه شركت در هر زمان امكان‌پذیر است.
منبع: ecodesign.at