Don't Miss

منابع

معرفی منابع آموزشی باز (OERs) منتخب علم و هنر تعامل انسان و رایانه

کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران (SIGCHI.IR)، با شناسایی و معرفی برترین منابع علمی- کاربردی، منابع آموزشی باز مرجع (OER) و نرم افزاری تخصصی و حرفه ای در تمام زمینه های مرتبط به علم و هنر تعامل انسان و رایانه، در نظر دارد به مرجع برتر پاسخ‌گویی به نیازهای علمی، آموزشی و پژوهشی تعامل انسان و رایانه و ارائه دهنده راه‌حل های علمی و کاربردی برای مسایل پیچیده تعامل انسان و رایانه در عرصه ملی تبدیل شود.

مطالعه منابع آموزشی باز مرجع (OER) زیر برای آشنایی اولیه و یادگیری مقدماتی مفاهیم پایه و مبانی نظری علم و هنر تعامل انسان و رایانه ضروری است:

1- واژه نامه تخصصی مرجع تعامل انسان و رایانه  به زبان فارسی (دسترسی محدود فقط برای اعضای کارگروه – برگردان تخصصی و حرفه ای به زبان فارسی در حال انجام است)،

2- منشور اخلاق حرفه SIGCHI Code of Ethics and Professional Conduct

3- مشنور طراحی کاربر محور Zurb Manifesto

4- منشور کاربردپذیری Open Usability Manifesto

5- منشور روز جهانی کاربردپذیری World Usability Day Charter

6- منابع آموزشی باز تجربه کاربری UX Apprentice

7- فهرست افسانه های تجربه کاربری UX Myths

 با حمایت گروه سیستم های اجتماعی – فنی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی و پشتکار مستمر علمی و سختکوشی عملی تعدادی از اعضای هیات علمی و تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد این گروه، اقدامات زیر صورت گرفته است:

8- ایجاد و راه انداری  مرکز تجربه کاربری و آزمایشگاه مرجع کاربردپذیری دانشگاه شهید بهشتی مجهز به ابزارها و نرم افزارهای روز دنیا و آماده ارائه کلیه خدمات تخصصی و حرفه ای مرتبط از طریق معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی،

9- ارائه پیشنهاد مکتوب به اتحادیه بین المللی مخابرات (Internationl Telecommunication Union) برای درج کاربردپذیری در شاخص های بین المللی سنجش و ارزیابی میزان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها از جمله شاخص ICT Development Index

همچنین، منابع کاربردی و ابزارهای مرجع زیر، در قالب پایان نامه های مرتبط، طرح های علمی-پژوهشی کاربردی درون دانشگاهی یا طرح های علمی-پژوهشی کاربردی سفارشی – برون دانشگاهی (از طریق معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی)، تولید شده است و اکنون در حال استفاده مستمر است:

10- شاخص های جامع سنجش و ارزیابی کاربردپذیری و تجربه کاربری به همراه دستورالعمل اجرایی و شیوه نامه تخصصی و حرفه ای سنجش و ارزیابی کاربردپذیری و تجربه کاربری،

11- پیکرده دانش تخصصی علوم و هنر تعامل انسان و رایانه به زبان فارسی (دسترسی محدود فقط برای اعضای کارگروه – برگردان تخصصی و حرفه ای به زبان فارسی در حال انجام است)،

12- تجزیه، تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازسی نرم افزارهای تخصصی و حرفه ای مرجع به زبان فارسی برای آنجام سنجش دسترسی پذیری، آزمون های کاربردپذیری و سنجش تجربه کاربری،

13- طراحی و تدوین اسناد جامع تخصصی، دستور کار تخصصی، الزامات کاربردپذیری و تجربه کاربری، کاربرگ های تخصصی و شیوه نامه های تخصصی مرتبط به زبان فارسی:

1. تدوين سند جامع مديريت درگاه وب شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران (وزارت راه و شهرسازي), تهران, 1395.

2. تدوين دستور کار جامع مديريت درگاه وب شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران (وزارت راه و شهرسازي), تهران, 1395.

3. تدوين الزامات کاربردپذیری و تجریبه کاربری درگاه وب شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران (وزارت راه و شهرسازي), تهران, 1395.

4. تدوين كاربرگ هاي تخصصي و قابليت هاي شركت هاي مشاور طراحي و پياده سازي پرتال وب توسط كارگروه تجربه كاربري شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران, تهران, 1395.

5. تدوين شيوه نامه ارزيابي صلاحيت هاي تخصصي و قابليت هاي شركت هاي مشاور طراحي و پياده سازي پرتال وب توسط كارگروه تجربه كاربري شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران, تهران, 1395.