Don't Miss

درباره

کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه (SIGCHI – Sepcial Interest Group on Human-Computer Intearction) اولین و برترین جمعیتی از افراد متخصص و حرفه ای، شامل اعضای هیات علمی، دانشجویان و سایر علاقه مندان و فعالان (از نظر تولید دستاوردهای پژوهشی و کاربردی حرفه ای مرتبط) با علم و هنر تعامل انسان و رایانه در سطح بین المللی است .

SIGCHI بستری است برای تبادل نظر و گفتگوی علمی و کاربردی پیرامون تمامی ابعاد علم و هنر تعامل انسان رایانه از طریق همایش های تخصصی و حرفه ای مرتبط، چاپ و انتشار مجلات تخصصی مرتبط، پرتال های موضوعی مرتبط، گروه های پژوهشی موضوعی و سایر خدمات تخصصی مرتبط است . SIGCHI می کوشد که زمینه های لازم برای آموزش، یاددهی – یادگیری و توسعه حرفه ای نیروی انسانی و سازمان های فعال در زمینه های مرتبط به تعامل انسان و رایانه را، از طریق سمینارها، کارگاه های تخصصی و حرفه ای، دوره های کاربردی تخصصی و همایش های بین المللی، فراهم سازد .

کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران ACM SIGCHI Iran Chapter به کوشش دکتر کاوه بازرگان، استادیار تعامل انسان و رایانه، در اردیبهشت ماه 1394 با دریافت مجوز فعالیت از طرف کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه بین المللی ACM SIGCHI فعالیت خود را آغاز نموده است.

سر آغاز فعالیت های SIGCHI.IR با دعوت رسمی دانشگاهی گروه سیستم های اجتماعی – فنی از  دکتر ماساآکی کوروسو، دبیر علمی همایش بین المللی تعامل انسان و رایانه، انجام گرفته است. ایشان به مدت یک هفته برای برگزاری کارگاه های تخصصی و حرفه ای علم و هنر تعامل انسان و رایانه در تهران با گروه مدیرت فناوری اطلاعات دانشکده مدیرت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی همکاری نمود . اعضای فعال SIGCHI.IR در بخش های مختلف، شامل بخش اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی، بخش نمایندگان واحدهای تحقیق و توسعه شرکت های خصوصی و بخش دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های دولتی  فعالیت می نمایند و خدمات مشاوره تخصصی و حرفه ای را ارائه می دهد .

ماده 1. نام و دامنه

کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران: SIGCHI.IR

دامنه فعالیت های SIGCHI.IR عبارت است از فعالیت های پژوهشی و اجرایی در زمینه های طراحی، پیاده سازی، کاربرد و ارزیابی سیستم های اطلاعات تعاملی. SIGCHI.IR بر درک عمقی ارتباطات انسانی و تعامل با سیستم های اطلاعات است تاکید دارد. SIGCHI.IR اتاق فکر و گفتگویی برای تبادل اندیشه های علمی بین تمام افراد علاقه مند به نقش و آثار فناوری در فعالیت های روزمره انسانی است.

این افراد واجد شرایط و علاقه مند می توانند در یکی از دسته های زیر قرار گیرند: پژوهشگران علوم کامپیوتر، دانشمندان علوم رفتاری، طراحان سیستم های اطلاعات، طراحان تعاملی، متخصصین کاربرپژوهی، متخصصین کاربردپذیری  و کاربران نهایی. SIGCHI.IR همچنین به اعضای خود کمک می نماید که اصول عوامل انسانی در فناوری اطلاعات و ارتباطات و الزامات استانداردهای مرتبط علم و هنر تعامل انسان و رایانه را درک نمایند و آنها را در تجزیه، تحلیل، طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سیستم های اطلاعات در تمام مراحل چرخه حیات توسعه سیستم رعایت نمایند.

 ماده 2. هدف SIGCHI.IR

SIGCHI.IR از نظر ساختار و ساز و کار منحصرا برای اهداف آموزشی، یاددهی – یادگیری، توسعه حرفه ای، توسعه علمی و توسعه فنی فعالیت می نماید.

رسالت اصلی SIGCHI.IR پیشبرد میزان آگاهی علمی و عمومی از پیکره دانش علم و هنر تعامل انسان و رایانه و کاربرد آن در تمام فعالیت های مبتنی بر سیستم های اطلاعات است. پیشبرد مرزهای علم، هنر و دانش تعامل انسان و رایانه نیز از اهداف بلند مدت این کارگروه است.

سرفصل های پژوهشی SIGCHI.IR عبارت اند از ( فهرست کامل به سرفصل های زیر محدود نمی شود ) :

1.    عوامل انسانی در فرآیند تعامل با سیستم های اطلاعات ،
2.    نقش رایانش و فناوری ارتباطات در تاثیر گذاری و تاثیر پذیری متقابل فرایندهای میان اعضای جامعه و سازمان ها ،
3.    فناوری های مورد استفاده برای توسعه دادن رابط های کاربری اثربخش و کارآمد ،
4.    روش های تجزیه، تحلیل و طراحی کاربر – محور برای بهبود مستمر رابط های کاربری ،
5.    تحلیل و درک عمقی روابط میان مطالعه کاربران، عوامل انسانی، رفتار و فناوری رایانه و طراحی سیستم های اطلاعات ،
6.    تحلیل و درک عمقی روابط میان طراحی رابط کاربری، تجربه کاربری، کاربردپذیری، عملکرد، بهره وری و اهداف کسب و کارها و سازمان ها ،
7.   تاثیر گذاری و تاثیر پذیری متقابل فناوری اطلاعات و ارتبطات بر کیفیت زندگی انسان ها و چالش های فرهنگی – اخلاقی – رفتاری ناشی از دخالت فراگیر فناوری سیستم های اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات در اکثر فعالیت های شخصی و کاری روزمره انسان ها در هر زمان و مکان ،
8.    چالش های فنی و اجتماعی مرتبط به طراحی، توسعه و ارزیابی سیستم های تعاملی ،
9.    یادگیری و بکارگیری برترین زبان تخصصی و ابزار تخصصی روز دنیا برای فعالیت های حرفه ای، آموزش، یاددهی – یادگیری، توسعه حرفه ای و ارزیابی سیستم های تعاملی ،
10.    بهبود بخشیدن به دامنه و بردار ارتباط تخصصی میان اجتماعات حرفه ای مرتبط به علم و هنر تعامل انسان و رایانه، از جمله پژوهشگران علوم کامپیوتر و مهندسین نرم افزار، پژوهشگران علوم رفتاری و علوم شناختی، متخصصان کاربرپژوهی، متخصصین کاربردپذیری و تجربه کاربری، طراحان و کاربران نهایی .

فعالیت های SIGCHI.IR عبارت اند از :

1.    ایجاد بستر مناسب برای فرهنگ سازی، افزایش میزان آگاهی عمومی و اشاعه علم و هنر تعامل انسان و رایانه ،
2.    هم افزایی میان اجتماعات حرفه ای و تخصصی مرتبط برای آگاهی سازی و اطلاع رسانی از طریق چاپ و انتشارات غیر دیجیتال و دیجیتال ،
3.    حمایت علمی، تخصصی و حرفه ای از همایش ها، سمینارها، کارگاه ها و دوره های تخصصی و حرفه ای مرتبط ،
4.    همکاری و هم افزایی برای اجرای بهینه برنامه هایی که حمایت کارگروه را دریافت نموده اند ،
5.    حمایت و نظارت بر عملکرد جاری نمایندگی های کارگروه در سطح استان ها و شهرها ،
6.    همکاری و هم افزایی برای ایجاد محورهای تخصصی و حرفه ای مرتبط به علم و هنر تعامل انسان و رایانه در همایش ها در سطح ملی و یاری رساندن به امور داوری مقالات تخصصی مرتبط در همایش ها و مجلات مرتبط ،
7.    تشکیل گروه های پژوهشی مرتبط، در سطح اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه های دولتی، برای یادگیری و بکارگیری، پژوهش و کاربرد علم و هنر تعامل انسان و رایانه ،
8.    جذب سرمایه برای پیشبرد اهداف کارگروه با تاکید بر ضرورت عام المنفعه بودن کلیه خدمات تخصصی و حرفه ای کارگروه ،
9.    یاری رساندن به توسعه علمی – انسانی – اجتماعی – اقتصادی، کاربرد و پیشرفت علم، هنر و دانش تعامل انسان و رایانه در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی ،
10.    همکاری و هم افزایی با سایر انجمن های تخصصی و حرفه ای و کارگروه های علمی و حرفه ای مرتبط از طریق حمایت علمی و تخصصی از جمله سخنرانی توسط اعضای کارگروه در رویدادهای علمی، عمومی و حرفه ای در سطح ملی و استانی با تاکیید بر استفاده حد اکثری از اعضای مقیم استان ها و شهرهای کشور ،
11.    درک و گرامی داشت آوردهای علمی ماندگار پژوهشگران علم و هنر تعامل انسان و رایانه برای توسعه انسانی، توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی، در سطح شهر، استان، کشور، منطقه و جهان، به منظور پاسخگویی به نیازها و چالش های علمی پیچیده امروز و فردا در حوزه های پژوهشی مرتبط ،
12.    آگاه سازی و فرهنگ سازی علمی و عملی فراگیر در خصوص استانداردهای فنی مرتبط به عوامل انسانی در فناوری اطلاعات و ارتباطات .

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با نشانی زیر تماس حاصل نمایید:

دکتر کاوه بازرگان

kbazargan [at] acm.org