Don't Miss

درباره

کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه (SIGCHI – Sepcial Interest Group on Human-Computer Intearction) اولین و برترین جمعیتی از افراد متخصص و حرفه ای، شامل اعضای هیات علمی، دانشجویان و سایر علاقه مندان و فعالان (از نظر تولید دستاوردهای پژوهشی و کاربردی حرفه ای مرتبط) با علم و هنر تعامل انسان و رایانه در سطح بین المللی است .

SIGCHI بستری است برای تبادل نظر و گفتگوی علمی و کاربردی پیرامون تمامی ابعاد علم و هنر تعامل انسان رایانه از طریق همایش های تخصصی و حرفه ای مرتبط، چاپ و انتشار مجلات تخصصی مرتبط، پرتال های موضوعی مرتبط، گروه های پژوهشی موضوعی و سایر خدمات تخصصی مرتبط است . SIGCHI می کوشد که زمینه های لازم برای آموزش، یاددهی – یادگیری و توسعه حرفه ای نیروی انسانی و سازمان های فعال در زمینه های مرتبط به تعامل انسان و رایانه را، از طریق سمینارها، کارگاه های تخصصی و حرفه ای، دوره های کاربردی تخصصی و همایش های بین المللی، فراهم سازد .

کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران (Sepcial Interest Group on Human-Computer Intearction Iran Chapter – SIGCHI.IR) به کوشش  دکتر کاوه بازرگان، استادیار تعامل انسان و رایانه (عضو هیات علمی گروه سیستم های اجتماعی – فنی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، به ریاست استاد  دکتر علی رضائیان)، با همکاری تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد در اردیبهشت ماه 1394 فعالیت خود را آغاز نموده است.

سر آغاز فعالیت های SIGCHI.IR با دعوت رسمی دانشگاهی گروه سیستم های اجتماعی – فنی از  دکتر ماساآکی کوروسو، دبیر علمی همایش بین المللی تعامل انسان و رایانه، انجام گرفته است. ایشان به مدت یک هفته برای برگزاری کارگاه های تخصصی و حرفه ای علم و هنر تعامل انسان و رایانه در تهران با گروه مدیرت فناوری اطلاعات دانشکده مدیرت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی همکاری نمود . اعضای فعال SIGCHI.IR در بخش های مختلف، شامل بخش اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی، بخش نمایندگان واحدهای تحقیق و توسعه شرکت های خصوصی و بخش دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های دولتی  فعالیت می نمایند و خدمات مشاوره تخصصی و حرفه ای را ارائه می دهد .

ماده 1. نام و دامنه

کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران: SIGCHI.IR

دامنه فعالیت های SIGCHI.IR عبارت است از فعالیت های پژوهشی و اجرایی در زمینه های طراحی، پیاده سازی، کاربرد و ارزیابی سیستم های اطلاعات تعاملی. SIGCHI.IR بر درک عمقی ارتباطات انسانی و تعامل با سیستم های اطلاعات است تاکید دارد. SIGCHI.IR اتاق فکر و گفتگویی برای تبادل اندیشه های علمی بین تمام افراد علاقه مند به نقش و آثار فناوری در فعالیت های روزمره انسانی است.

این افراد واجد شرایط و علاقه مند می توانند در یکی از دسته های زیر قرار گیرند: پژوهشگران علوم کامپیوتر، دانشمندان علوم رفتاری، طراحان سیستم های اطلاعات، طراحان تعاملی، متخصصین کاربرپژوهی، متخصصین کاربردپذیری  و کاربران نهایی. SIGCHI.IR همچنین به اعضای خود کمک می نماید که اصول عوامل انسانی در فناوری اطلاعات و ارتباطات و الزامات استانداردهای مرتبط علم و هنر تعامل انسان و رایانه را درک نمایند و آنها را در تجزیه، تحلیل، طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سیستم های اطلاعات در تمام مراحل چرخه حیات توسعه سیستم رعایت نمایند.

 ماده 2. هدف SIGCHI.IR

SIGCHI.IR از نظر ساختار و ساز و کار منحصرا برای اهداف آموزشی، یاددهی – یادگیری، توسعه حرفه ای، توسعه علمی و توسعه فنی فعالیت می نماید.

رسالت اصلی SIGCHI.IR پیشبرد میزان آگاهی علمی و عمومی از پیکره دانش علم و هنر تعامل انسان و رایانه و کاربرد آن در تمام فعالیت های مبتنی بر سیستم های اطلاعات است. پیشبرد مرزهای علم، هنر و دانش تعامل انسان و رایانه نیز از اهداف بلند مدت این کارگروه است.

سرفصل های پژوهشی SIGCHI.IR عبارت اند از ( فهرست کامل به سرفصل های زیر محدود نمی شود ) :

1.    عوامل انسانی در فرآیند تعامل با سیستم های اطلاعات ،
2.    نقش رایانش و فناوری ارتباطات در تاثیر گذاری و تاثیر پذیری متقابل فرایندهای میان اعضای جامعه و سازمان ها ،
3.    فناوری های مورد استفاده برای توسعه دادن رابط های کاربری اثربخش و کارآمد ،
4.    روش های تجزیه، تحلیل و طراحی کاربر – محور برای بهبود مستمر رابط های کاربری ،
5.    تحلیل و درک عمقی روابط میان مطالعه کاربران، عوامل انسانی، رفتار و فناوری رایانه و طراحی سیستم های اطلاعات ،
6.    تحلیل و درک عمقی روابط میان طراحی رابط کاربری، تجربه کاربری، کاربردپذیری، عملکرد، بهره وری و اهداف کسب و کارها و سازمان ها ،
7.   تاثیر گذاری و تاثیر پذیری متقابل فناوری اطلاعات و ارتبطات بر کیفیت زندگی انسان ها و چالش های فرهنگی – اخلاقی – رفتاری ناشی از دخالت فراگیر فناوری سیستم های اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات در اکثر فعالیت های شخصی و کاری روزمره انسان ها در هر زمان و مکان ،
8.    چالش های فنی و اجتماعی مرتبط به طراحی، توسعه و ارزیابی سیستم های تعاملی ،
9.    یادگیری و بکارگیری برترین زبان تخصصی و ابزار تخصصی روز دنیا برای فعالیت های حرفه ای، آموزش، یاددهی – یادگیری، توسعه حرفه ای و ارزیابی سیستم های تعاملی ،
10.    بهبود بخشیدن به دامنه و بردار ارتباط تخصصی میان اجتماعات حرفه ای مرتبط به علم و هنر تعامل انسان و رایانه، از جمله پژوهشگران علوم کامپیوتر و مهندسین نرم افزار، پژوهشگران علوم رفتاری و علوم شناختی، متخصصان کاربرپژوهی، متخصصین کاربردپذیری و تجربه کاربری، طراحان و کاربران نهایی .

فعالیت های SIGCHI.IR عبارت اند از :

1.    ایجاد بستر مناسب برای فرهنگ سازی، افزایش میزان آگاهی عمومی و اشاعه علم و هنر تعامل انسان و رایانه ،
2.    هم افزایی میان اجتماعات حرفه ای و تخصصی مرتبط برای آگاهی سازی و اطلاع رسانی از طریق چاپ و انتشارات غیر دیجیتال و دیجیتال ،
3.    حمایت علمی، تخصصی و حرفه ای از همایش ها، سمینارها، کارگاه ها و دوره های تخصصی و حرفه ای مرتبط ،
4.    همکاری و هم افزایی برای اجرای بهینه برنامه هایی که حمایت کارگروه را دریافت نموده اند ،
5.    حمایت و نظارت بر عملکرد جاری نمایندگی های کارگروه در سطح استان ها و شهرها ،
6.    همکاری و هم افزایی برای ایجاد محورهای تخصصی و حرفه ای مرتبط به علم و هنر تعامل انسان و رایانه در همایش ها در سطح ملی و یاری رساندن به امور داوری مقالات تخصصی مرتبط در همایش ها و مجلات مرتبط ،
7.    تشکیل گروه های پژوهشی مرتبط، در سطح اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه های دولتی، برای یادگیری و بکارگیری، پژوهش و کاربرد علم و هنر تعامل انسان و رایانه ،
8.    جذب سرمایه برای پیشبرد اهداف کارگروه با تاکید بر ضرورت عام المنفعه بودن کلیه خدمات تخصصی و حرفه ای کارگروه ،
9.    یاری رساندن به توسعه علمی – انسانی – اجتماعی – اقتصادی، کاربرد و پیشرفت علم، هنر و دانش تعامل انسان و رایانه در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی ،
10.    همکاری و هم افزایی با سایر انجمن های تخصصی و حرفه ای و کارگروه های علمی و حرفه ای مرتبط از طریق حمایت علمی و تخصصی از جمله سخنرانی توسط اعضای کارگروه در رویدادهای علمی، عمومی و حرفه ای در سطح ملی و استانی با تاکیید بر استفاده حد اکثری از اعضای مقیم استان ها و شهرهای کشور ،
11.    درک و گرامی داشت آوردهای علمی ماندگار پژوهشگران علم و هنر تعامل انسان و رایانه برای توسعه انسانی، توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی، در سطح شهر، استان، کشور، منطقه و جهان، به منظور پاسخگویی به نیازها و چالش های علمی پیچیده امروز و فردا در حوزه های پژوهشی مرتبط ،
12.    آگاه سازی و فرهنگ سازی علمی و عملی فراگیر در خصوص استانداردهای فنی مرتبط به عوامل انسانی در فناوری اطلاعات و ارتباطات .

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با نشانی زیر تماس حاصل نمایید:

دکتر کاوه بازرگان

k_bazargan [at] sbu.ac.ir