Don't Miss

استانداردهای بین المللی دسترسی پذیری

منبع فارسی: حافظی، مهدخت (1394). پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فناری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی (در حال نگارش و تکمیل).

طبق آمار رسمی چاپ شده توسط سازمان های بین المللی مرتبط، بیش از یک میلیلاد نفر در جهان زندگی میکنند که نوعی از، از کار افتادگی(معلولیت) را دارند و 80 درصد آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند. از کار افتادگی، هم عامل فقر و هم نتیجه ­ی فقر است یعنی: احتمال بیشتری دارد که افراد فقیر، معلول و از کارافتاده شوند و افراد معلول، در میان فقیر ترین و آسیب پذیر ترین گروه های جمعیتی جامعه هستند.

همچنین طبق آمار رسمی چاپ شده، در اتحادیه اروپا از هر شش نفر یک نفر دارای معلولیت می باشد که دامنه اش از متوسط تا شدید است و حدود 80 میلیون نفر به آن دچارند که اغلب این معلولیت باعث می شود نتوانند مشارکت کاملی در جامعه و اقتصاد داشته باشند، که به دلایل نگرشی و محیطی می باشد. برای افرادی که معلولیت دارند، نرخ فقر 70 درصد بیشتر از متوسط می باشد که این شرایط تا حدی به دلیل دسترسی محدود به اشتغال می باشد. بیش از یک سوم از افرادی که بالای 75 سال سن دارند دارای ناتوانی هایی می باشند که آنها را محدود کرده است و بیش از 20 درصد نیز تا حد زیادی محدود می باشند. افزون بر این این ارقام همانطور که جمعیت اتحادیه اروپا مسن می شود، افزایش می یابد.

استاندارد 508 – قسمت اول: HTML

استانداردهای زیر برگرفته از بند 508 ماده توانبخشی ، §1194.22 می باشند . معیار قبولی/مردودی در این سند نشان دهنده تفسیری از بند 508 استانداردهای وب است. این چک لیست بخشی رسمی از ماده 508 نبوده و برای مشاهده نسخه کامل ماده 508 لطفا به وب سایت رسمی ماده 508 سر بزنید.

مردود

قبول

استاندارد 508

عنصر غیر نوشتاری هیچ alt و یا شرحی به صورت نوشتار ندارد و یا این شرح معادل آن نیست است معادل نیست، یا در متن مجاور شرح نداده است.

هر تصویر، اپلت، رسانه های جاسازی شده، پلاگین، و غیره که محتوایی را انتقال می دهد دارای متن معادل جایگزین است(ALT، longdesc و یا در محتوای عنصر).

1)یک معادل نوشتاری برای هر عنصر غیر نوشتاری باید ارائه شود (به عنوان مثال، از طریق “alt”، ” longdesc”، و یا در محتوای عنصر).

متن جایگزین طولانی است (“عکس از …”، “تصویر …”، و غیره)، مبهم، گمراه کننده، نادرست، و یا با در نظر گرفتن متن تکراری است (به عنوان مثال متن alt همان متن مجاور یکی است).

                 متن جایگزین به طور خلاصه محتوای منتقل شده توسط این عنصر را توصیف می کند ، بدون اینکه بیش از حد طولانی (برای اشیاء ساده) و یا بیش از حد مبهم (برای اشیاء پیچیده) باشد.

تصاویر گرافیکی هیچ متن جایگزینی ندارند یا نوشتار جایگزین به طور کامل محتوای طرح گرافیکی را انتقال نمی دهد.

تصاویر گرافیکی (نمودار، گراف ها، و غیره) با متن معادل همراه هستند حال یا از طریق شرح در متن همان صفحه، لینک به توضیحات در یک صفحه جداگانه، و / ​​یا استفاده از longdesc [note 1 را مشاهده کنید]

متن جایگزین برای تصاویر لینک شده، دکمه های تصویری، و یا hot spot ها عملکرد آنها را توصیف نمی‏کنند.

تصاویری که عملکردی دارند (تصاویر داخل لینک ها، دکمه های تصویری، و مناطق تصویری نقشه) با نوشتار جایگزینی که عملکرد آنها را توصیف می کند همراه است.

جایگزین‏های تصاویرگرافیکی تزئینی غیر ضروری هستند مثل “Spacer”، “گرافیک های تزئینی،” و یا متن های دیگر. این نوشته ها تکراری هستند چون متن مجاور تصویر همین را میگوید

گرافیک های تزئینی تصاویر پس زمینه CSS می باشد و یا ارزش alt در آنها تهی/خالی میباشد(alt = “”). تصاویری که جایگزین متنی دارند برای جلوگیری از دوباره کاری alt خالی خواهند داشت.

محتوای صوتی رونوشتی ندارد

برای محتوای صوتی رونوشت ارائه شده است

استاندارد 508

قبول

مردود

2)جایگزین های معادل برای ارائه های چند رسانه ای باید با ارائه هماهنگ شده باشند.

فایل های ویدئویی و پخش زنده صوتی با زیرنویس مربوط هماهنگ است.

فایل های ویدئویی و پخش زنده صوتی زیرنویس ندارند و اگر هم دارند هماهنگ نیستند.

محتوا به صورت ویدئو ارائه میشود، هر آنچه در باند صوتی ارائه نشده است به طور جداگانه نسخه صوتی آن ارائه می شود

شرح تصاویر ویدئویی به صورت صوتی هنگامی که فقط تصویر داریم موجود نیست

استاندارد 508

قبول

مردود

3)طراحی صفحات وب به صورتی باشد که تمام اطلاعاتی که از طریق رنگ منتقل می‏شوند، بدون رنگ هم موجود باشند به عنوان مثال از طریق متن نوشتار یا نشانه گذاری.

تنها از رنگ برای انتقال اطلاعات مهم مورد استفاده نشود .

رنگ تنها وسیله انتقال اطلاعات است.

کنتراست کافی ارائه شده است.

کنتراست ضعیف است.

مردود

قبول

استاندارد 508

وقتی که style sheet خاموش می شود اسناد و نوشته ها گیج کننده شده و اطلاعات از بین میروند

Style sheet ها شاید برای layoutاستفاده شوند. با این حال اسناد و نوشته ها کماکان خوانا و قابل درک هستند( حتی اگر از نظر بصری کمتر جذاب به نظر آیند)وقتی که style sheet خاموش میشود

4)اسناد و نوشته ها باید یه صورتی دسته بندی شوند که بدون style sheet مربوطه هم خوانا باشند

مردود

قبول

استاندارد 508

image map های سمت سرور هستند یا image map های غیر قابل دسترس سمت کلاینت ارائه شده اند.

از image map های سمت کلایت بجای سمت سرور استفاده می شود. نوشتار ومتن جایگزین مناسب برای هر تصویر و hot spot ِ موجود است.

5)برای هر قسمت فعال از image map سمت سرور لینک های متنی تکراری فراهم میشوند

6)به جز وقتی که این قسمت ها شکل هندسی مشخصی نداشته باشند image map سمت Client بجای image map سمت سرور فراهم می شود

مردود

قبول

استاندارد 508

جداول داده ای هیچ عنوانی برای سطرر ها و ستون ها ندارند

عنوان سطر ها و ستون ها در جداول داده ای با استفاده از عنصر <th> به درستی شناسایی میشوند.

7)عنوان ستون ها و ردیف ها در جداول به عنوان قسمتی از اطلاعات جدول شناسایی شوند

جداولی که برای layout استفاده میشوند با اینکه عنوان واقعی ندارند ولی عنوان های آنها شناسایی می‏شوند

جداول تنها برای درست کردن layoutدرست شده اند و از عنصر <th> استفاده نمیکنند

مردود

قبول

استاندارد 508

خانه های جدول به عنوان مربوطه وصل نیستند و یا نادرست وصل شده اند

خانه های جدول با عنوان مربوطه از طریق scope یا id/headers مربوط هستند.

8)جهت مرتبط کردن خانه های جدول و خانه های عنوان برای جداول داده ای که دارای دو یا بیشتر سطوح منطقی در سطح یا ستون هستند، از Markup استفاده شود.

مردود

قبول

استاندارد 508

خانه های جدول به عنوان مربوطه وصل نیستند و یا نادرست وصل شده اند

خانه های جدول با عنوان مربوطه از طریق scope یا id/headers مربوط هستند.

9)جهت مرتبط کردن خانه های جدول و خانه های عنوان برای جداول داده ای که دارای دو یا بیشتر سطوح منطقی در سطح یا ستون هستند، از Markup استفاده شود.

مردود

قبول

استاندارد 508

قاب هیچ عنوانی ندارد یا عنوانی که دارد هدف و محتویات آنرا شرح نمی دهد

هر قاب عنوانی دارد که هدف و محوای آن را توضیح می دهد

10) هر قاب باید با یک عنوان همراه باشد که متن این نوشته شناسایی قاب و navigation آنرا تسهیل کند

یی

مردود

قبول

استاندارد 508

یک یا چند عنصر در صفحه با فرکانس 2 تا 55 دور در ثانیه چشمک می زند و ریسک آسیب رسانی به کسانی که از تشنج ناشی از نور رنج می برند زیاد است

هیچ عنصری در صفحه با فرکانس 2 تا 55 دور در ثانیه چشمک نمی زند و این کار ریسک آسیب رسانی به کسانی که از تشنج ناشی از نور رنج می برند را کم می کند

11) صفحات باید به گونه ای طراحی شوند که از سوسو زدن(چشمک زدن) صفحه نمایش با فرکانس بالای 2 HZو زیر 55 HZجلوگیری کنند.

مردود

قبول

استاندارد 508

نسخه ی تمام متنی ارئه شده ولی نسخه اصلی می توانست کاملا دسترسی‏پذیر باشد.

یک نسخه ی تمام متنی فقط تنها وقتی ایجاد می شود که راه دیگری برای دسترسی پذیر کردن محتوا وجود ندارد و یا وقتی که برای برخی ار ناتوانی ها چنین نسخه ای فواید زیادی دارد

12) هنگامی که انجام هر کدام از موارد گفته شده امکان پذیر نباشد، یک صفحه که تنها متن( نوشتار) دارد، با اطلاعات یا قابلیت های معادل صفحه اصلی ، باید ارائه شود.محتوای این صفحه هر زمان که تغییراتی در صفحه اصلی ایجاد شد باید به روز شود

نسخه تمام متنی محتوای معادل و یا به روز با صفحه اصلی را فراهم نمی کند

نسخه تمام متنی محتوای معادل و به روز با صفحه اصلی را فراهم می کند

مردود

قبول

استاندارد 508

محتوا و عملکرد ارائه شده توسط اسکریپت تنها با موشواره کار می کند و با فناوری های کمکی قابل دسترس نیست.

محتوا و عملکردی که با اسکریپت نوشته شده توسط فناوری های کمکی قابل دسترسی است. محتوای  <noscript> جایگزینی مناسب برای اسکریپ های غیر قابل دسترس نیست.

13)هنگامی که صفحات برای نمایش محتوا، و یا ایجاد عناصر رابط کاربری از زبان های برنامه نویسی استفاده می کنند، اطلاعات ارائه شده توسط اسکریپت باید با متن عملکردی که بتواند توسط فن آوری های کمکی خوانده شود همراه باشد.

مردود

قبول

استاندارد 508

هیچ لینکی به صفحه ای که از آن می شود پلاگین را دانلود کرد فراهم نشده

لینکی به صفحه ای که از آن می شود پلاگین را دانلود کرد فراهم شده

14)هنگامی که یک صفحه وب تفسیر محتوای خود به برنامک، پلاگین و یا نرم افزار دیگر بر روی سیستم کلاینت نیاز دارد، خود صفحه باید لینکی به این برنامک یا پلاگین بر اساس قانون §1194.21(1) و از طریق (13)ایجاد کند.[ یادداشت 2: برنامه های پخش صوتی و تصویری رایج عموما بهتر از برنامه های پخش صوتی و تصویری تعبیه شده کار می کنند.][یادداشت3: فایل های PDF را می توان برای کاربرانی که از برنامه های صفحه خوان استفاده میکنند دسترسی پذیر کرد. ولی بهتر است نسخه HTML این اسناد را علاوه بر PDF آنها یا حتی به جای آنها بگذارید.گزینه های دیگری نیز برای دسترسی پذیر کردن Powerpoint ها باید تعبیه شوند.]

برنامک ها،اسکریپت ها و پلاگین ها دسترسی پذیر نیستند و از دیگر برنامه های کاربردی هم بدون فراهم کردن گزینه های قابل دسترس استفاده شده.

تمامی برنامک ها،اسکریپت ها و پلاگین ها ( از جمله PDF و PwerPoint و غیره)و محتوای داخل آنها توسط فناوری های کمکی دسترسی پذیر هستند و در غیر این صورت گزینه ای دیگری برای دسترسی به محتوای معادل فراهم شده.

مردود

قبول

استاندارد 508

هیچ ارتباطی میان عناصر فرم و بچسب های آنها وجود ندارد

عناصرinput>, <textarea> >و <select>برچسب هایی دارند که آنها را توضیح می دهند.

15)فرم های الکترونیکی که قرار است به صورت آنلاین تکمیل شوند باید برای افرادی که از فناوری های کمکی استفاده می کنند امکان دسترسی به کلیه قسمت های فرم جهت تکمیل و ثبت آن ایجاد کنند

اسکریپت باعث می شود که قسمت هایی از فرم برای فناوری های کمکی و صفحه کلید غیر قابل دسترس باشد

اسکریپت عناصر فرم در کار فناوری های کمکی و صفحه کلید دخالت نمی کند.

مردود

قبول

استاندارد 508

هیچ راهی برای رد کردن لینک و لیست های طولانی تکراری وجود ندارد.

لینکی برای پریدن از روی منو ها یا لیست های طولانی دیگر فراهم شده. یک ساختار خوب برای عنوان نیز navigation را تسهیل می کند.

16)باید راه حلی برای کسانی که می خواهند از لینک های راهنمای تکراری بگذرند ارائه شود.

مردود

قبول

استاندارد 508

کاربر فقط می تواند در محدوده زمانی مشخصی کارش را نجام دهد.

کنترل زمان تغییر محتوا در دست کاربر است

17) چنانچه پاسخی در مدت زمان معینی از کاربر انتظار می رود، باید هشدار مناسب مناسب به کاربر داده شود که اگر کاربر درخواست زمان بیشتر داشت بتنواند اعلام کند

استاندارد 508

قبول

مردود

3)طراحی صفحات وب به صورتی باشد که تمام اطلاعاتی که از طریق رنگ منتقل می‏شوند، بدون رنگ هم موجود باشند به عنوان مثال از طریق متن نوشتار یا نشانه گذاری.

تنها از رنگ برای انتقال اطلاعات مهم مورد استفاده نشود .

رنگ تنها وسیله انتقال اطلاعات است.

کنتراست کافی ارائه شده است.

کنتراست ضعیف است.