Don't Miss

نظارت و ارزیابی

نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی Monitoring and Evaluation in Higher Education

نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی Monitoring and Evaluation in Higher Education

کتاب (نسخه کاغذی) 24,000 تومانeBook: کتاب دیجیتال 12,000 تومان

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی» به ارزش 2 واحد تدوین شده و برای سایر رشته‌ها و مقاطع، در درس ارزشیابی آموزشی قابل استفاده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

More info →