SIGCHI.IR - SIGCHI IRAN CHAPTER - کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران - کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران
Don't Miss

در باره کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران ( SIGCHI.IR )

کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران (ACM SIGCHI Iran Chapter) به کوشش دکتر کاوه بازرگان، استادیار تعامل انسان و رایانه (عضو هیات علمی گروه سیستم های اجتماعی - فنی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، به ریاست دکتر علی رضائیان) و عضو پیوسته کارگروه تخصصی بین المللی تعامل انسان و رایانه IFIP TC13 on HCI، با همکاری تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد در اردیبهشت ماه 1394 فعالیت خود را آغاز نموده است. سر آغاز فعالیت های SIGCHI.IR با دعوت رسمی از دکتر ماساآکی کوروسو، استاد تمام دانشگاه باز ژاپن و دبیر علمی همایش بین المللی تعامل انسان و رایانه ، انجام گرفته است. کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه ایران هم اکنون بین از 100 نفر عضو متخصص فعال دارد. جهت آگاهی از شرایط و ضوابط عضویت لطفا به صفحه درخواست عضویت رجوع نمایید.

تعریف بنیادی علم و هنر تعامل انسان و رایانه

"تعامل انسان و رایانه" رشته است علمی و میان رشته ای که به تجزیه، تحلیل، طراحی، ارزیابی و پیاده سازی سیستم های تعاملی، که تویسط انسان ها مورد استفاده قرار می گیرند، می پردازد. همچنین، تعامل انسان و رایانه به مطالعه علمی جامع تمام جنبه های میان رشته ای زمینه ای، مانند ابعاد اجتماعی – فنی، پیرامون تعامل با سیستم ها را در بر می گیرد. تعامل انسان و رایانه، به عنوان یک رشته میان رشته ای در سطح بین المللی، شامل زیر شاخه ها و گرایش های تخصصی است که پس از طی مدارج علمی و تخصصی منجر به یادگیری و بکارگیری پیکره دانش تخصصی مرتبط در حرفه های مشخص و تخصص های مرتبط می گردد. (کارگروه موضوعی ویژه تعامل انسان و رایانه، 1992)